Deklarace o podpoře ICT průmyslu a inovací pro konkurenceschopnost ČR

Společné prohlášení významných partnerů na kulatého stolu konaného v PSP ČR 29. 3. 2011.

ICT průmysl je významným oborem české ekonomiky:

  • ICT firmy generují významný obrat v českém hospodářství: 600 mld. Kč
  • ICT firmy jsou významným zaměstnavatelem pro 130 tisíc osob
  • Firmy z oblasti ICT služeb mají nejvyšší přidanou hodnotu na zaměstnance
  • ICT je oborem s prakticky nulovou nezaměstnaností a významný plátce daní a odvodů
  • Inovativní ICT řešení mají významný multiplikační efekt pro rozvoj celé ekonomiky

Česká republika si za posledních několik let vybudovala významnou pozici atraktivní destinace pro investory, kteří hledají kvalifikovanou pracovní sílu s potřebnými znalostmi. Na druhé straně se ICT firmy s českým kapitálem významně prosazují v zahraničí svými unikátními produkty. Je třeba bezodkladně spustit dlouhodobý a efektivní rámec investičních pobídek na podporu nových kvalifikovaných pracovních míst v ČR. Tento rámec by měl být maximálně konkurenceschopný na úrovni středoevropského ekonomického regionu.  Klíčovým opatřením na podporu kvalifikované pracovní síly je také sladění univerzitních osnov IT oborů s požadavky praxe na základě pravidelné analýzy budoucí poptávky po konkrétních specializacích.  Druhým klíčovým bodem je podpora vytváření praktických akademií pro rozvoj specifických IT znalostí v rámci celoživotního vzdělávání:  praktické instituce, ať už nenapojené nebo napojené na akademický sektor. Podstatné je napojení na praxi a její požadavky. 

Veřejná správa v ČR je významným investorem do informačních technologií, který může významně podpořit rozvoj ICT odvětví.  Kromě tlaku na včasné spuštění základních registrů veřejné správy je třeba revidovat stávající legislativu, odstranit překážky bránící využití elektronických agend a naopak připravit nové paragrafy, motivujícími k využití elektronických agend.  Vláda ČR  by měla také iniciovat vznik pilotních pracovišť – center excellence v e-governmentu, využívajících nejmodernějších technologie typu center sdílených služeb, cloud computing.  Tato high-tech pracoviště by měla sloužit jako demonstrace přínosů e-governmentu.

Vysoké školy jsou zdrojem zajímavého know-how a kapacit, které je třeba efektivně využívat v průmyslu.  Je třeba finančně motivovat společnosti, aby si zadávaly praktické výzkumné úkoly na elitních pracovištích VŠ (např. ve formě Inovačních voucherů). Ideální je zavést takovou podporu na úrovni centrálního systémového opatření, financovaného z fondů EU. Obzvláště v  nezadržitelně rozvíjejícím se odvětví  ICT je velmi důležité, aby podpora byla pružná a dynamická, dále by se měla plně opírat o elektronické agendy. Zadávání výzkumných úkolů na vědecká pracoviště univerzit je velmi dobrým měřítkem praktického uplatnění jednotlivých pracovišť. Situaci by citelně zlepšili rovněž odborníci z praxe, kteří by vedli dané předměty kvalifikovaně a v souladu s požadavky praxe. V rámci podpory aplikovaného výzkumu je třeba podporovat inovativní projekty firem s mezinárodním významem, ambicemi a možnostmi uplatnění i mimo území ČR.

Signatáři:

  • David Šeich, poslanec PSP ČR, předseda SME Union
  • Michal Zálešák, předseda Czech ICT Alliance
  • Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky ČVUT FEL

Tisknout© 2019 Czech ICT Alliance

Podmínky užití | Prohlášení přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na CMS WebArchitect XHTML 1.0 | CSS 3