Přehled aktivit - rok 2011

Aktivity v zahraničí

CeBIT 1.3.-5.3.2011

Czech ICT Alliance podpořila spolu s Hospodářskou komorou 23 vystavujících firem na veletrhu CeBIT (www.cebit.com). Každé firma jednotlivě získala až 120 tis. na náklady vystavování a prezentace firmy.

Interop 10.5. – 12. 5. 2011

Aliance získala 720 tis. Kč pro české IT firmy (www.interop.com).
Na společném stánku pod patronací Czech ICT Alliance se na veletrhu Interop, který proběhl v americkém Las Vegas ve dnech 8.-12. května 2011, prezentovaly vládní agentura CzechTrade, společnosti AdvaICT, Alcoma, Instar ITS Ostrava, Invea-Tech, Pike Electronic a Technologická platforma pro IT služby. Účast firem byla realizována v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí. Jeho nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora České republiky. Projekt je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace a celková podpora dosáhla 720 tis. Kč.

Česká vládní mise do USA s vicepremiérem Schwarzenbergem 27.5.-3.6.2011

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí a místopředseda vlády ČR při své cestě po USA vystoupil na semináři, jehož cílem bylo představit tuzemské investiční příležitosti a další možnosti spolupráce v oblasti ICT. V delegaci, která mj. navštívila Googleplex a Plug and Play Technology Center, byl např. Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance, Jiří Devát, generální ředitel české pobočky Cisco Systems, Tomáš Čupr, ředitel Slevomat.cz či Aleš Studený, ředitel mezinárodního prodeje ve společnosti Alvao.

Outsource2Lac, Montevideo 14.4.-15.4.2011

Latin american and Caribbean Outsourcing and Offshoring Summit

Czech ICT Alliance se účatsnila významné konference Outsource2LAC v Montevideu (http://www.outsource2lac.com/agenda.html). Ředitel Czech ICT Alliance, Michal Zálešák, byl jediným speakerem reprezentujícím evropský kontinent. Tuto akci pro více než 300 účastníků pořádala Inter-American Development Bank s partnery. Součástí akce byl match-making, kde Michal Zálešák absolvoval na 10 jednání se zájemci o spolupráci, která byla dále nabídnuta zástupcům českých firem.

Czech Technology Days Canada 19.9.-21.9.2011

Czech ICT Alliance se stala partnerem akce 1st Czech Republic – Canada Technology and Innovation Day (ICT, Robotics and Nanotechnology), která se 21. září 2011 uskutečnila v kanadském Ontariu. Technologický a inovační den organizovalo Velvyslanectví ČR v Kanadě, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, CzechInvest a Department of Foreign Affairs and International Trade in Ottawa, Canada. Czech ICT Alliance předtsavila ICT sektor v České republice prostřednictvím Michala Zálešáka, výkonného ředitele. Mise se zúčastnily také zástupci 3 českých univerzit, Technologická agentura ČR a 21 účastníků z Česé republiky.

Seminář Czech IT Innovation Forum Tokyo 25.10.2011

Czech ICT Alliance spolu s ambasádou v Japonsku (Tokio) a MZV uspořádala seminář Czech ICT Innovation Forum, jehož cílem bylo zviditelnit české IT firmy. Seminář se konal 25. 10. 2011, v Tokiu. Náklady celé akce hradila Aliance a MZV (pronájem, občerstvení, tlumočení). Každá firma dostala k dispozici vlastní speaking slot, kromě firem proběhly i přednášky ambasády.

Akce se zúčastnilo 5českých firem a 8 desítek společností z japonské strany.

'Powering the Cloud', Frankfurt 2.11.-3.11. 2011

Czech ICT Alliance se stala partnerem mezinárodní konference Powering the Cloud, která se uskutečnila 2. -3. listopadu 2011 ve Frankfurtu (SRN) (poweringthecloud.com). Jedná se o prestižní veletrh v oblasti cloudu a cloudových řešení.

Aktivity v ČR

Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně na téma: Důležitost ICT a inovací pro růst konkurenceschopnosti České republiky 29.3.2011

Czech ICT Alliance uspořádala kulatý stůl Důležitost ICT a inovací pro růst konkurenceschopnosti České republiky, který se konal 29. března od 9.00 v budově Poslanecké sněmovny (Sněmovní 4, Praha 1 - Státní akta).
Cílem této akce byla diskuze nad optimálními nástroji podpory ICT průmyslu a inovací mezi předními zástupci všech vládních stran – ODS, VV a TOP 09, čelními představiteli státní správy (MPO, CzechInvest), významnými odborníky z praxe a zástupce předních ICT firem.

Kulatý stůl pořádali a vedli: Mgr. David Šeich, poslanec za ODS a místopředseda Zahraničního výboru, Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - poslankyně za TOP 09, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Názory strany Věci veřejné prezentoval poslanec Ing. Viktor Paggio, člen Podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl. Státní správu zastupoval Ing. Martin Tlapa, MBA - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. - generální ředitel CzechInvest. Ze soukromého sektoru přijali pozvání mj. prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - ČVUT FEL, držitel ocenění Česká hlava a Ing. Zdeněk Liška - generální ředitel Svaz průmyslu a dopravy. Akce se kromě vystupujících zúčastnilo 93 zástupců firem.

Vyhlašování nejvýznamnějších IT firem ČR 6.4.2011

Nejúspěšnější české IT firmy roku 2009 vyhlásila Czech ICT Alliance ve spolupráci s Katedrou kybernetiky FEL ČVUT. Při hodnocení vycházeli analytici z oficiálně zveřejněných hospodářských výsledků více než 400 nejvýznamnější IT firem. V jednotlivých kategoriích zvítězily následující společnosti: Největší IT firma roku 2009 - IBM Česká republika; Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 - velká firma (výkony nad 1 mld. Kč) - IBM Česká republika; Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 - střední firma (výkony 100 mil. Kč - 1 mld. Kč) - CompuGroup Medical Česká republika; Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 - malá firma (výkony do 100 mil. Kč) - Pontech; Nejziskovější IT firma roku 2009 - ČEZ ICT Services; IT firma s největším růstem zisku roku 2009 - Logica Czech Republic.

Seminář Úvod do možností financování projektů ze zdrojů EU – 7. RP, CIP ICT-PSP a související iniciativy 18.4.2011

Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR a Ministerstvem vnitra uspořádala Czech ICT Allaince Seminář na téma Úvod do možností financování projektů ze zdrojů EU – 7. RP, CIP ICT-PSP a související iniciativy. Seminář měl hojnou účast 50 účastníků.

Zasedání pracovní skupiny Spolupráce s ICT firmami v rámci informatického výzkumu a vzdělávání 26.4.2011

Cílem setkání bylo podpořit spolupráci mezi ICT firmami a akademickým sektorem a identifikace klíčových otázek v rámci tématu Spolupráce s ICT firmami v rámci informatického výzkumu a vzdělávání, vypracování navazující podrobnější analýzy klíčových problémů a otázek, a vytvoření návrhů doporučení a iniciativ s alternativními řešeními, příp. návrhů prohlášení a výzev. Adresátem těchto dokumentů by měla kromě informatické komunity být státní správa (např. RVVI) a hospodářská sféra.
Czech ICT Alliance se podílí na realizaci projektu SoSIReČR: Sociální síť informatiků v regionech ČR (http://www.sosirecr.cz) jako partner, zodpovědný za propojení akademického sektoru s firemním sektorem.

Singapore Technologies Electronics meeting 30.5.2011

Prostřednictvím kolegů Czech ICT Alliance v Hong Kongu se podařilo domluvit schůzku se zástupci jedné z největších singapurských ICT společností u nás v České republice v Praze. Jedná se o Singapore Technologies Electronics, která projevila o partnerství, spolupráci či akvizici některé z českých společností i z oblasti telekomunikací a ICT a Czech ICT Alliance setkání zprostředkovala.

Setkání: TACR spolupráce 11.8.2011

Na základě nově vypsaných programů Technologické agentury ČR podpory výzkumu a vývoje - Alfa (http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/) a Omega (http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-omega/) uspořádala Czech ICT Alliance setkání zájemců z řad univerzit a podniků, kde bylo možné prezentovat potenciální záměry a domluvit se na spolupráci. Akce se zúčastnilo 18 představitelů firem a univerzit. 

GOTO Prague 30.9.- 1. 10. 2011

Czech ICT Alliance byla partnerem konference GOTO Prague, mezinárodní vývojové softwarové konference, která je určena vývojářům softwaru, IT architektům a projektovým manažerům. Více na http://gotocon.com/prague-2011.

Match-making s největšími korejskými IT firmami (Samsung, LG a Hyundai) 25.10.2011

Czech ICT Alliance ve spolupráci s CzechTrade a Korea Information Technology Service Industry Association uspořádala dne 25. října od 13:00 v sídle CzechTrade match-making setkání s top managementem největších korejských IT firem (IT divize globálního holdingů Samsung, LG a Hyundai a dalších).

Kromě prezentací projektů byl hlavní část match-making mezi zájemci o vzájemnou spolupráci.

3. seminář Hovory s informatiky 25. 10. 2011

Czech ICT Alliance byla partnerem akce Hovory s informatiky. Hlavní náplní akce byla rozprava nad palčivými tématy z prostředí informatického výzkumu s významnými představiteli informatiky v ČR.

Seminář zahájil náměstek ministra MŠMT prof. Wilhelm svojí krátkou přednáškou o přípravě vysokoškolského zákona, který bude mít zásadní vliv na otázky diskutované na semináři. Program semináře byl navíc obohacen o dvě zvané přednášky a o veřejnou tiskovou konferenci za účasti médií, jejímž cílem byla prezentace informatické problematiky široké veřejnosti.

3. Česko-Taiwanské Technologické Dny 7.11.-11.11.2011

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Taipei Economic and Cultural Office, Atomic Energy Council a National Science Council se Czech ICT Aliance spolupodílela na uspořádání již 3. Ročníku Česko-Taiwanských Technologických dnů.
Hlavními obory této plánované akce byl mimo jiné i sektor ICT.

ISSE – Information Security Solutions Europe 2011 22.11.-23.11.2011

Information Security Solutions Europe je jednou z nejvýznamnějších nezávislých ICT konferencí zaměřených na bezpečnost v IT v Evropě. Letošní ročník se konal v Praze a Czech ICT Alliance byla jedním z mediálních partnerů konference. Konference se tradičně účastní více najk 400 delegátů z celého světa.

Kulatý stůl s náměstkem ministra financí Zdeňkem Zajíčkem 29.11.2011

Czech ICT Alliance uspořádala klubový večer na téma Strategie rozvoje eGovernmentu v klíčových projektech státní správy. Pozváni diskutovat na toto téma přijali Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí se zodpovědností za ICT a informatiku a představitel Ministerstva vnitra zodpovědný za strategii rozvoje Smart Administration a za rozvoj a provozování některých průřezových systémů veřejné správy. Kulatého stolu se zúčastnili  představitelé firem a organizací. Akce se konala v Prague Business Clubu na Praze 6.

Vánoční klubový večer na téma Budoucnost dotací pro rozvoj inovačních technologií a informační společnosti 14. 12.2011

Czech ICT Alliance uspořádala vánoční klubový večer na téma Budoucnost dotací pro rozvoj inovačních technologií a informační společnosti. Pozvání diskutovat na toto téma přijal Ing. Daniel Braun, MA, 1. náměstek ministerstva pro místní rozvoj. Zejména o stavu příprav dalšího programovacího období a roli IT v něm s panem náměstkem diskutovali i - Roman Cabálek (generální ředitel, Microsoft), Jiří Bavor (výkonný ředitel, IBM) a Karel Půbal (ředitel pro veřejnou správu, PwC) a zástupce Czech ICT Alliance. Místem konání byl již tradičně Prague Business Club, Juarezova 2, Praha 6.

Tisknout© 2019 Czech ICT Alliance

Podmínky užití | Prohlášení přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na CMS WebArchitect XHTML 1.0 | CSS 3